Försäljningsvillkor

Köplagen

ProCenter tillämpar Köplagen (SFS 1990:931) för dig som är näringsidkare och du har därmed alla de rättigheter som omnämns i Köplagen.

Konsumentköplagen och Distansavtalslagen

Handlar du som privatperson, tillämpar ProCenter Konsumentköplagen (SFS 1990:932) samt Distansavtalslagen och du har därmed de rättigheter som gäller för dessa lagar.

Betalningsansvar

När du handlar på ProCenter accepterar du att köpet innebär ett betalningsansvar.

Ångerrätt

Som privatperson har du 14 dagars ångerrätt enligt Konsumentköplagen (SFS 1990:932) samt Distansavtalslagen och du har därmed de rättigheter som gäller för dessa lagar,  som reklamationsrätt vid fabrikationsfel.

Ångerrätten gäller endast privatpersoner och då varan returneras oanvänd i obruten förpackning. Ångerrätten gäller inte datorprogram, batterier, utrustning för ljud- och bildupptagningar då förseglingen/plomberingen brutits.

Inköpet skall styrkas med inköpskvitto eller faktura. Vid åberopande av öppetköp återbetalas hela summan för köpet om varan är oöppnad och oanvänd. Observera att öppnad och använd vara belastas med värdeminskningsavdrag. Kunden betalar alltid för returfrakten.

Kontakta alltid ProCenter innan du skickar tillbaka en vara så hjälper vi dig. Ångerrätten gäller ej för företag.

Kopiering

Vid godkänd reklamation utförs omkopiering utan kostnad. Vid krav på färglikhet behöver vi färgprov. Bifogas ej detta gäller vår bedömning som den riktiga.

Ansvar för inlämnat material

Skador eller förlust av inlämnade varor, såsom framkallad film, skisser, original etc. ersätter vi enligt vår verkstadsförsäkrings villkor för varor som förvaras för kunds räkning och med de belopp som försäkringen omfattar. För inlämnat material ansvaras i tre månader. Förlust av lagrade bilder ersätts ej.

Force majeure

Om fullgörandet av uppdraget att framkalla, kopiera eller på annat sätt bearbeta hindras till följd av omständigheter utanför ProCenters kontroll såsom arbetskonflikt, krig, myndighets beslut, omfattande driftstörningar hos ProCenter eller hos dess underleverantörer, äger uppdragsgivaren ej föra talan. Detta gäller även annat av ProCenter inte vållat förhållande som väsentligt inverkar på uppdragets fullföljande och som ProCenter inte kunnat förutse och därför inte kunnat undanröja dess menliga inverkan.

Ansvarsbegränsning

ProCenters skadeståndsansvar enligt detta avtal skall- såvida inte grov vårdslöshet föreligger – vara begränsat till självrisken vid försäkringsfall och i annat fall tiondelen av ett basbelopp. Part svarar inte för indirekta skador eller skador på grund av förseningar, ej heller för skador som inte rimligen kunde tas i beräkning när uppdraget erhölls. ProCenter tar inte ansvar för de skador som kan uppkomma på grund av leveransförseningar eller transportförseningar. Kunden ansvarar helt för copyrighten på allt till oss inlämnat material. Vi förutsätter att kunden tecknat produktionsförsäkring vid speciellt kostsamma produktioner.

Begränsning av talan

Kund som vill framföra anspråk på grund av fel eller försumlighet från ProCenters sida skall skriftligt påtala felet så snart det upptäckts, dock senast 10 dagar efter leveransdagen, för att inte förlora sin rätt till talan.

Tvist

Tvist angående tolkning eller tillämpning av dessa allmänna bestämmelser skall avgöras av allmän domstol. ProCenter äger rätt att vända sig till allmän domstol för att erhålla betalning för ostridig och förfallen fordran.

© Copyright 2012-2015. ProCenter registrerat varumärke, alla rättigheter reserverade. Fotografirätten förbehålles respektive fotograf. Reservation för mellanförsäljning, fel i texter, på bilder samt orimliga prisfel. Alla priser är exklusive moms om inte annat anges.