Våra hyresvillkor

Till Hyrservice           Till Hyrkassan

För att hyra måste du vara registrerad kund

För att hyra utrustningen krävs att hyresmannen är registrerad företagskund hos ProCenter. Hyresmannen ska kunna uppvisa godkänd fotolegitimation och för förstagångskund även registreringsbevis. Vi hyr inte ut utrustning till privatpersoner eller om företagskonto saknas hos oss.

Vill du få utrustningen levererad tillkommer transportkostnader, vi budar inte till förstagångskund. Behöver du hjälp med installation och igångsättning tillkommer assistent samt eventuella resekostnader.

Utrustning hyrs per dag

Hyrpriserna avser en dagshyra mellan kl 08.00 - 17.00 exkl moms där inte annat anges.

Hyrperioden avgör hur många grundhyror som debiteras. Samtliga priser är exklusive moms. I hyrpriset ingår den utrustning som finns angiven på kontraktets framsida. Utrustningen hämtar du utprovad hos ProCenter i Danvikstull, alternativt annan plats vi anvisar.

Återlämna inom avtalad tid

Hyrd utrustning ska återlämnas till ProCenter inom avtalad tid. Om utrustningen inte återlämnas inom avtalad tid till ProCenter görs efterdebiteringar för motsvarande tid.

Vi garanterar fullgod utrustning

Vi garanterar att den utrustning du hyr är i fullgod kondition, vilket innebär att vi om möjligt byter ut ej fungerande utrustning inom Sverige utan extra kostnader för dig och med snabbast möjliga transportsätt. ProCenter godkänner icke andra skadeståndskrav.

Skulle emellertid felet orsakats av dig kommer vi att debitera eventuella extra kostnader. ProCenter ansvarar inte för slitage eller eventuella skador på bilder, filmer eller annat som används i utrustningen, samt på material som sammankopplas eller används tillsammans med utrustningen.

Hyresmannens ansvar

Den utrustning du hyr är ProCenters egendom. Du ansvarar för att den transporteras, förvaras och handhas på ett sådant sätt att den inte tar skada eller blir stulen. Om utrustningen skadas eller förkommer är du ersättningsskyldig gentemot ProCenter.

Tänk på att denna typ av utrustning är stöldbegärlig och ska förvaras i låst utrymme när du inte har uppsikt över den.

Utrustningen är ej försäkrad 

Se till att du har en täckande företagsförsäkring och att utrustningen förvaras på ett sådant sätt att du får ersättning vid skada eller förlust. Förlust och stöld av utrustning skall alltid polisanmälas av hyresmannen.

© Copyright 2012-2015. ProCenter registrerat varumärke, alla rättigheter reserverade. Fotografirätten förbehålles respektive fotograf. Reservation för mellanförsäljning, fel i texter, på bilder samt orimliga prisfel. Alla priser är exklusive moms om inte annat anges.